Rekrutujemy pracowników głównie do zakładów na terenie Niemiec, które znajdują się od 300 do 400 km od granicy z Polską. Jest to kilka lokalizacji: okolice Erfurtu, Fuldy, Coburga (Bawaria), Stuttgartu oraz Hamburga.
Znajomość języka niemieckiego jest mile widziana, lecz nie jest wymogiem koniecznym do pracy w Niemczech. Posiadamy także oferty pracy bez znajomości j. niemieckiego. Jednak jeśli kandydat potrafi porozumieć się w j. niemieckim w określonym stopniu, możemy zaproponować stanowisko z lepszym wynagrodzeniem.
Zapewniamy niemiecką umowę o pracę, zatem podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne odprowadzane są w RFN.
Ponieważ podatek, jak i składki emerytalne i na ubezpieczenie odprowadzane są w Niemczech, nie jesteśmy wstanie podać stawki netto/h. Wysokość składek uzależniona jest od przydzielonej klasy podatkowej, jak również kwestii podatku kościelnego i wysokości ubezpieczenia.
Tak. Praca jest dwu- lub trzyzmianowa – w zależności od zakładu pracy.
Pierwszą umowę podpisuje się zazwyczaj na okres ośmiu miesięcy, lecz istnieje możliwość jej przedłużenia. W ostatnich dziesięciu latach zatrudniliśmy ok 10 000 pracowników, którzy zazwyczaj są związani z nami od 2 do 10 lat. Dokładne informacje, zarówno o stałej pracy za granicą, jak i o sezonowych wyjazdach dla studentów, otrzymasz w naszych biurach zamiejscowych (patrz KONTAKT).
W niektórych zakładach można umówić się na pracę w nadgodzinach, lecz jest to zależne od stanowiska i oferty pracy. Informujemy o takiej możliwości w kontakcie z naszym konsultantem.
Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem, można umówić się na wypłatę zaliczki, jednak pod pewnymi warunkami. Zaliczka realizowana jest wyłącznie na konto bankowe, a jej maksymalna wysokość po pierwszym przepracowanym tygodniu wynosi 100 Euro. Wypłaty natomiast realizowane są na wskazane konto do 15. dnia każdego miesiąca.
Tak, przydzielony koordynator towarzyszy pracownikowi od pierwszego dnia za granicą. Od momentu rozpoczęcia pracy w zakładzie, przez załatwienie spraw w urzędach, po dostępność telefoniczną od godz. 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku przez cały okres zatrudnienia. (UWAGA! W weekendy oraz w nagłych wypadkach prosimy o wysyłkę wiadomości SMS do swojego koordynatora). Przed wyjazdem pracownik otrzymuje dane kontaktowe do koordynatora, zakładu pracy oraz do mieszkania pracowniczego. Standardowo raz w tygodniu polskojęzyczny koordynator odwiedza pracowników w mieszkaniu, aby móc skonsultować się osobiście.
Za granicę dojazd jest możliwy tylko we własnym zakresie, jednak pomagamy w załatwieniu transportu na terenie całej Polski (za pomocą firm transportowych lub z innymi pracownikami). Na miejscu sytuacja zależna jest od zakładu pracy: w niektórych dostępne są samochody firmowe, w innych pracownicy dojeżdżają własnymi samochodami (kilka osób dojeżdża z pracownikiem, który ma swój samochód na miejscu).
Zapewniamy zakwaterowanie. Standardowo dostępne są pokoje dwuosobowe, lecz za dopłatą można otrzymać pokój jednoosobowy. Mieszkania pracownicze są w pełni wyposażone (pralka, pościel, garnki, talerze, sztućce).
Tę kwestię należy ustalić indywidualnie z działem mieszkaniowym.
Ponieważ ubezpieczenie opłacane jest w niemieckiej kasie chorych, leczenie powinno odbywać się w Niemczech.
W przypadku pracy w branży spożywczej w Niemczech nie są honorowane polskie książeczki sanepidowskie. Na miejscu należy wyrobić książeczkę tzw. Nachweisheft für Beschӓftigte im Umgang mit Lebensmitteln w odpowiednim urzędzie tzw. Gesundheitsamt. Pomagamy w załatwieniu odpowiedniego dokumentu: pracownik naszej agencji rezerwuje wcześniej imienny termin wizyty w urzędzie, a w jej trakcie towarzyszy Ci nasz koordynator.

Gogolin

ul. Malińska 1,
47-320 Gogolin

Email Us

Poniedziałek - Piątek:
08.00 - 16.00

Racibórz

ul. Warszawska 13/5,
47-400 Racibórz

Kontakt

raciborz@kirschgruppe.com
+48 32 712 39 90

Email Us

Poniedziałek - Piątek
08.00 - 16.00

Napisz do Nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Administratorem danych osobowych jest KIRSCH Services z siedzibą w Gogolinie, ul. Malińska 1.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu KIRSCH Services,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody
– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od KIRSCH Services Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
(może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
5) W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez KIRSCH Services
– przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez KIRSCH Services, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane
z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez KIRSCH Services.
6) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.