Zasiłek rodzinny Kindergeld – zasady, ograniczenia i wysokość świadczenia

Kindergeld to zasiłek rodzinny na dzieci przyznawany przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). W ostatnich latach doszło do zmian w sposobie jego przyznawania. Zapoznaj się z aktualnymi informacjami i sprawdź, czy możesz ubiegać się o to popularne świadczenie rodzinne.

  1. Czy mogę ubiegać się o przyznanie zasiłku na dzieci?

Tak, ponieważ mogą go otrzymać nie tylko dzieci przebywające w Niemczech, ale także te mieszkające w Polsce. O zasiłek rodzinny można ubiegać się również na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy (co jest możliwe od dnia zawarcia związku małżeńskiego).

  1. Jak długo mogę pobierać zasiłek na dzieci?

Zasiłek rodzinny Kindergeld jest przyznawany na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Istnieje także możliwość pobierania zasiłku na dzieci pełnoletnie do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeżeli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują.

Przedłużenie wypłacania świadczenia nie obejmuje jednak pełnoletnich dzieci studiujących zaocznie.

  1. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać niemiecki zasiłek Kindergeld?

Podstawowym warunkiem jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego wnioskodawcy lub drugiego rodzica dziecka (w przypadku małżonków po rozwodzie) lub opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech i rozliczanie się z podatku dochodowego w niemieckim urzędzie skarbowym.

  1. Czy pobierane w Polsce świadczenia rodzinne wpłyną na wysokość zasiłku Kindergeld?

Jeżeli pobierany był zasiłek rodzinny lub świadczenia z programu Rodzina 500+ w Polsce lub też osoba miała prawo do wyżej wymienionych świadczeń, niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) pomniejszy należny zasiłek Kindergeld o tę kwotę.

  1. Jak często jest wypłacany zasiłek Kindergeld i jaka jest jego wysokość?

Świadczenie rodzinne Kindergeld jest wypłacane co miesiąc za dany miesiąc kalendarzowy. W 2018 roku kwoty zasiłku rodzinnego kształtują się następująco:

194 € na pierwsze i drugie dziecko

200 € na trzecie dziecko

225 € na każde kolejne dziecko

  1. Czy mogę ubiegać się o wypłacenie zasiłku rodzinnego Kindergeld wstecz?

Tak. Obecnie można ubiegać się o wypłacenie zasiłku rodzinnego do 6 miesięcy kalendarzowych wstecz przed złożeniem wniosku. Natomiast przed 01.01.2018 r. istniała możliwość otrzymania zasiłku do 4 lat wstecz.

  1. Czy pomagają Państwo przy załatwieniu formalności związanych z otrzymaniem zasiłku Kindergeld?

Tak. Naszym pracownikom oferujemy pomoc w załatwieniu świadczenia rodzinnego w Niemczech. Opłata w wysokości 300 zł jest uiszczana dopiero po otrzymaniu decyzji przyznającej prawo do zasiłku na dzieci.

Krapkowice

ul. Malińska 1,
47-320 Gogolin

Email Us

Poniedziałek - Piątek:
08.00 - 16.00

Racibórz

ul. Warszawska 13/5,
47-400 Racibórz

Kontakt

raciborz@kirschgruppe.com
+48 32 712 39 90

Email Us

Poniedziałek - Piątek
08.00 - 16.00

Napisz do Nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Administratorem danych osobowych jest KIRSCH Services z siedzibą w Gogolinie, ul. Malińska 1.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu KIRSCH Services,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody
– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od KIRSCH Services Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
(może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
5) W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez KIRSCH Services
– przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez KIRSCH Services, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane
z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez KIRSCH Services.
6) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.