https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/anita_nowe-370x370.jpg

Anita

Rekrutacja

Tel.: 32 712 39 91


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/agnieszka_nowe-370x370.jpg

Agnieszka

Rekrutacja

Tel.: 32 712 39 92


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2021/03/MAD01192-scaled-e1616600816852-370x370.jpg

Angelika

Rekrutacja

Tel.: 77 446 24 06


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2020/07/MAD01056-scaled-370x370.jpg

Joanna

Rekrutacja

Tel.: 77 446 24 03


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/dominik_nowe-370x370.jpg

Dominik

Rekrutacja

Tel.: 77 446 24 04


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/benita_nowe-370x370.jpg

Benita

Zarząd

Tel.: 77 446 24 01


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/joanna_nowe-370x370.jpg

Joanna

Administracja

Tel.: 77 446 24 02


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/marek_nowe-370x370.jpg

Marek

Zarząd

Tel.: 77 446 24 07


https://kirschgruppe.pl/wp-content/uploads/2019/12/tomasz_nowe-370x370.jpg

Tomasz

Koordynator

Tel.: 77 446 24 05


Gogolin

ul. Malińska 1,
47-320 Gogolin

Email Us

Poniedziałek - Piątek:
08.00 - 16.00

Racibórz

ul. Warszawska 13/5,
47-400 Racibórz

Kontakt

raciborz@kirschgruppe.com
+48 32 712 39 90

Email Us

Poniedziałek - Piątek
08.00 - 16.00

Napisz do Nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Administratorem danych osobowych jest KIRSCH Services z siedzibą w Gogolinie, ul. Malińska 1.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu KIRSCH Services,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
umowy lub przetwarzane na podstawie zgody
– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od KIRSCH Services Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
(może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
5) W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez KIRSCH Services
– przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez KIRSCH Services, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane
z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez KIRSCH Services.
6) Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.